Šta je pelet?

 
Pelet je energetsko gorivo dobijeno posebnim tehnološkim procesom mlevenja, sušenja i presovanja različitih materijala biološkog porekla. Namena peleta je isključivo za grejanje, gde se u zavisnosti od sirovine razlikuju dve vrste peleta: drveni i agro pelet.

Goriva koja se proizvode od biomase sve više dobijaju na značaju, jer ostalih goriva ima u sve manjim i ograničenim količinama. Kao takav pelet ispušta najmanju emisiju CO2.
 
Korišćenjem peleta kao goriva za grejanje, pored visokog stepena iskorišćenosti prilikom sagorevanja, dobija se i komoditet jer pelet ne zauzima veliki skladišni prostor a zahvaljujući i proizvođacima kotolova na pelet samo upravljanje temperaturom u prostorijama je potpuno automatizovano.